Na temelju odluke sa sjednice Predsjedništva SDMSH koja je održana 31. svibnja 2022. godine, sudjelovali smo na IZVANREDNOJ SKUPŠTINI Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, koja se održala dana 5. srpnja 2022. godine online putem ZOOM platforme s početkom u 13 sati.
Dnevni red sjednice:

  1. Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednice SDMSH Branke Lukić
  2. Usvajanje Poslovnika o radu izvanredne Skupštine Saveza društava multiple skleroze Hrvatske
  3. Izbor radnih tijela Skupštine: (radno predsjedništvo, zapisničar i dva ovjerovitelja, verifikacijska komisija
  4. Izvješće verifikacijske komisije
  5. Usvajanje zapisnika sa redovne izvještajne godišnje Skupštine SDMSH održane 04.04.2022.g.
  6. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
  7. Prijedlog Novog teksta Statuta SDMSH – rasprava i usvajanje
  8. Razno

Sve točke dnevnog reda su usvojene

Skip to content